Banner
咖啡色劈开砖

咖啡色劈开砖

产品详情

                                浅咖啡色劈开砖

                                深咖啡色劈开砖

       宜兴劈开砖可采用普通粘土,少量粘土,页岩可使用,不上釉表面。该产品在高温下无放射性燃烧。是一种清洁、安全、理想的环保产品。劈砖的功能与陶瓷墙和地砖基本相同,但在劈裂砖背面形成的燕尾槽比压入陶瓷墙和地砖的凹槽或压痕要深得多,燕尾槽牢固地结合在外墙上,因此,其抗剥落性能不同于其它装饰材料。可比的。因此,劈开砖具有很好的市场前景。

询盘